Ayudas

Neste ano 2018 esta firma está a mellorar as instalacións de procesado da castaña, mediante un proxecto de modernización e ampliación de capacidades, proxecto apoiado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), cun investimento de 133.240 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 46.634 € (75% financiada polo Feader).
Buscamos aumentar a capacidade de producción e tamén a competitividade, con modernas instalacións, que permitan a súa vez mellorar a calidade e presentación do pruducto final.
A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa CASTANVAL SERVICIOS AGRÍCOLAS Y PLANTACIONES, SL consistente en ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA INDUSTRIA DE CASTAÑAS, cun investimento de 131.241,70 euros, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 39.372,51 euros (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende unha mellora do rendemento da actividade.